Arrangörsfakta

Här hittar du information som är värdefull ifall du vill arrangera någon av våra föreställningar.

Kontaktpersoner marknad

För övergripande turné och arrangörsfrågor 

Marie Björkman Telefon 0470 – 70 05 06

Frågor kring våra vuxenproduktioner 

Marie Björkman Telefon 0470 – 70 05 06

Frågor kring våra barn/ungdomsproduktioner

Rickard Paldan Telefon: 0470 – 70 05 05