Arrangörsfakta

Här hittar du information som är värdefull ifall du vill arrangera någon av våra föreställningar.

Kontaktpersoner marknad

För övergripande turné och arrangörsfrågor 

Markus Nygren Telefon 0470 – 70 05 04

Frågor kring våra vuxenproduktioner 

Paula Gårsjö Telefon 0470 – 70 05 02

Frågor kring våra barn/ungdomsproduktioner

Erik Alering Telefon: 0470 – 70 05 05