Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Nya riktlinjer

På grund av nuvarande restriktioner kommer Regionteatern att fortsätta ha stängt för publik verksamhet terminen ut. Under tiden ställer vi om. Dagarna blir ljusare och nätterna blir längre. Vi planerar för en vår i dagsljus och mörker, utomhus, i det offentliga rummet, på gator och torg, i levande livet. På skärmar och i hörlurar hittar du scenkonst från Regionteatern Blekinge Kronoberg, fast förankrade i samtiden, med ett ben i ett evigt berättande, för barn, unga och vuxna. Scenkonst tillsammans, trots allt. – Åsa Edgren, Tf. VD/Scenkonstchef

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

 • Stanna hemma vid symptom
 • Umgås bara i en mindre krets
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Undvik att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym
 • Bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
 • Håll en god handhygien

Var finns mer information om coronaviruset?
Folkhalsomyndigheten.se finns mer information om coronaviruset och det aktuella läget.

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa

Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19. En stark uppmaning riktas till handeln om att fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna. Från den 7 januari gäller också rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. 
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.
 • Rekommendationen om undervisning på distans ersätts från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

Läs mer om ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen här: Folkhalsomyndigheten.se