De flesta åtgärder mot Covid-19 upphör den 9 februari

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Exempel på regleringar som upphör den 9 februari

Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva alla föreskrifter under Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. De innefattar bland annat att deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga kl. 23 upphör att gälla från och med den 9 februari.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

• Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.
• Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
• Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.
• Råden till arbetsgivare.
• Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
• Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Var finns mer information om coronaviruset?

Folkhalsomyndigheten.se finns mer information om coronaviruset och det aktuella läget.

Läs mer på Växjö Kommuns hemsida: Så jobbar Växjö kommun kring corona – Vaxjo.se