Parkering
Allmän parkering i kvarteren runt teatern. På gården finns ett antal parkeringar både öster om teatern med infart från Kungsvägen och söder om teatern med  infart från Västergatan.
Fri parkering efter kl 18.00.