Arrangörsfakta

Här hittar du information som är värdefull ifall du vill arrangera någon av våra föreställningar.

Kontaktpersoner marknad

För övergripande turné och arrangörsfrågor 
Iréne Kleven Telefon 0470 – 70 05 06

Frågor kring våra vuxenproduktioner 
Lotta Welmsö Telefon 0470 – 70 05 12

Frågor kring våra barn/ungdomsproduktioner
Johan Selander Telefon: 0470 – 70 05 05