Lärarkurs – 1/9

Välkommen på lärarkurs Brådjupa

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag. I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst!

Nu erbjuder vi på Regionteatern en intensivkurs för lärare och pedagoger samt kulturombud och kultursamordnare som vill lära sig mer om scenkonst i skolan! Under två timmar fördjupar vi oss i hur en kan prata och vad en kan göra efter en scenkonstupplevelse. Lärarkursen är en av programpunkterna i dansfestivalen Brådjupa och därför fokuserar vi på dansen som uttryck. Vi ger dig som lärare och pedagog olika verktyg att prata om dans och scenkonst och att bearbeta upplevelsen. Du får också tips och idéer på hur du kan fortsätta att arbeta inför och efter en föreställning. Vi kommer att arbeta både teoretiskt och på golvet.

Kursen leds av Anna Eklund, avdelningsledare dans, samt Andreas Dahl, chefspedagog,
båda har lång erfarenhet av att möta eleverna i och genom scen konst!

Dessutom är kursen gratis – allt detta för att vi vill ge eleverna den bästa möjliga upplevelsen av vår scenkonst!

Lokstallarna i Karlshamn Torsdag 1 september 15.00 – 17.00

Anmäl dig i formuläret nedan senast torsdag 25 augusti.

Hur kan du som lärare använda scenkonst som en del i din undervisning? Hur gör man för att ta hand om elevernas tankar efter en föreställning? Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag. I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmåga att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst.

Fill out my online form.