Lärarkurs – 18/8

Välkommen på inspirations- och kompetensutvecklingsdag i Kalmar den 18 augusti 2022

Läs mer om programmet: KLICKA HÄR

För första gången arrangerar Riksteatern Kalmar län, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Kronoberg, Byteatern Kalmar Länsteater och Regionteatern Blekinge Kronoberg en inspirations- och  kompetensutvecklingsdag om kultur i skolan.

Maxantalet deltagare uppgår till 150 personer. Varje län har därför tilldelats 50 garanterade platser vardera. Efter att du har anmält dig till dagen får du i ett mejl från ansvarig kontaktperson i ditt län veta om en av de garanterade 50 platserna är din eller inte. Det är först till kvarn som gäller.

När de första 50 platserna är fyllda, skapar vi en väntelista. Det kan mycket väl vara så att de andra länen (Blekinge och Kronoberg) inte använder alla sina 50 platser. Då används dessa till personerna på väntelistan.

Alla kommer att ha fått definitivt besked innan sommarsemestern börjar.

Anmäl dig i formuläret nedan:

Hur kan du som lärare använda scenkonst som en del i din undervisning? Hur gör man för att ta hand om elevernas tankar efter en föreställning? Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag. I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmåga att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst

Fill out my online form.