Lärarkurser

Hur kan du som lärare använda scenkonst som en del i din undervisning? Hur gör man för att ta hand om elevernas tankar efter en föreställning?

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag.

I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst!

Nu erbjuder vi på Regionteatern en kortkurs (på en dag) för lärare och pedagoger samt kultursamordnare och kulturombud som vill lära sig mer om scenkonst i skolan! Kursen hålls av Regionteaterns främsta pedagoger som har lång erfarenhet av att möta eleverna i och genom scenkonst! Dessutom är kursen gratis – allt detta för att vi vill ge eleverna den bästa möjliga upplevelsen av vår scenkonst!

Begränsat antal platser.

Kommande kurser:

Information kommer snart…

Anmäl er här: david.schagerstrom@regionteatern.se

För mer info kontakta: andreas.dahl@regionteatern.se

Regionteatern. Foto på Saskia Husberg från Regionteaterns Ensemble.

”Man behöver ytterst lite för att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap måste man kunna väldigt mycket mer”

-Vygotskij


Ta del av våra nyheter: