Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Lärarkurser

Hur kan du som lärare använda scenkonst som en del i din undervisning? Hur gör man för att ta hand om elevernas tankar efter en föreställning?

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag.

I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst!

Nu erbjuder vi på Regionteatern en intensivkurs för lärare och pedagoger samt kultursamordnare och kulturombud som vill lära sig mer om scenkonst i skolan! Under en halvdag fördjupar vi oss i hur en kan prata och vad en kan göra efter en scenkonstupplevelse. Vi ger dig som lärare och pedagog olika verktyg att prata scenkonst och att bearbeta upplevelsen.  Du får också tips och idéer på hur du kan fortsätta att arbeta inför och efter en föreställning. Vi kommer att arbeta både teoretiskt och på golvet. Kursen leds av Anna Eklund, danspedagog, och Andreas Dahl, dramapedagog, som har lång erfarenhet av att möta eleverna i och genom scenkonst! Dessutom är kursen gratis – allt detta för att vi vill ge eleverna den bästa möjliga upplevelsen av vår scenkonst!

Begränsat antal platser.

Kommande kurser:

Information kommer snart…

Anmäl er här: david.schagerstrom@regionteatern.se

För mer info kontakta: andreas.dahl@regionteatern.se

Ta del av våra nyheter: