Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Skapande skola

Regionteatern erbjuder olika Skapande skola-projekt genom dramapedagog Andreas Dahl och danspedagog Anna Eklund. De kan också finnas tillgängliga för andra uppdrag.

Regionteaterns inspirerande pedagoger erbjuder fler olika projekt inom skapande skola, både fristående projekt och efterarbeten kopplade till föreställningar. Med hjälp av övningar och diskussioner fördjupas elevernas upplevelse av det de har sett.

SKAPA ETT PROJEKT TILLSAMMANS MED OSS!

Erbjuds alla årskurser, från förskola och uppåt.

Har din skola tankar och idéer om vad ni skulle vilja göra inom ramen för skapande skola? Arbetar ni med något speciellt tema? Vi kan anpassa projekten utifrån era önskemål och tankar. Övrig personal på Regionteatern kan under vissa perioder kopplas in i projekt. Det finns även möjlighet att göra studiebesök i våra teaterateljéer.

Under våren har vi två spännande föreställningar att erbjuda. För förskolan, föreställningen DUMMA TECKNING som bygger på boken med samma namn skriven av Johanna Thydell och Emma Adbåge. I anslutning till föreställningen kommer ni att få arbeta med en bildpedagog för att fördjupa upplevelsen för barnen och er.

Till årskurs 3-5 erbjuder vi klassrumsföreställningen HÖR SÅ TYST DET ÄR som är en hörlurskonsert som ger eleverna chansen att öva lyssnandet och lägga märke till de små detaljerna. Även här så ingår det en pedagog som arbetar med klassen direkt efter föreställningen.

Det går även att skapa olika projekt tillsammans med oss till alla årskurser. Ni kanske arbetar med något speciellt tema, eller vill låta eleverna få fördjupa sig i drama, teater och dans. Just nu är vi fyra drama- och danspedagoger på Regionteatern som gärna skapar tillsammans med er.

Hör av er om ni undrar något eller vill boka ert nästa Skapande skola-projekt via oss.

För mer information kontakta

Andreas Dahl
Dramapedagog
0470-70 05 07
andreas.dahl@regionteatern.se
Anna Eklund
Danspedagog
0733-42 90 68
anna.eklund@regionteatern.se

TEATER – DUMMA TECKNING

Från 3 år Hösten 2020 – Våren 2021

fritt efter Johanna Thydell och Emma Adbåges bok i dramatisering av Björn Johansson Boklund.
Mint vill rita lika fint som storebror.
Men det är svårt. Allt blir bara fel. Allt blir bara fult. Och vem har egentligen sagt hur man ska rita en katt? Vem har sagt att havet måste målas blått?
När blir fult fint? När blir fel rätt? Och när blir konst… konst?

LOKAL: Gymnastiksalar och liknande lokaler

LÄNGD:35 min/tillfälle

TILLGÅNG TILL LOKAL: 2 timmar innan föreställning samt 1 timme efter sista föreställning.

ANTAL: ca 40 elever/tillfälle

PRIS EXKL. MOMS: 7.100 kr första föreställningen
6.800 kr andra föreställningen samma dag

För bokning kontakta

David Schagerström
Säljare
0470-70 05 02
david.schagerstrom@regionteatern.se


DANS/PERFORMANCE – HÖR SÅ TYST DET ÄR

Klass 3 – 5 Hösten 2020 – Våren 2021

Hur låter det när det är alldeles tyst? Vad är det för kran som droppar? Vad är det för surrande ljud som växer och blir en storm?

Hör så tyst det är en tystnadskonsert för ung publik av scenkonstkollektivet Nyxxx. Med hjälp av ljuddämpande hörlurar, ljudande scenografi och annan teknisk utrustning utforskar vi tillsammans med publiken vad som hörs och inte hörs. Skådespelarens ord ramar in händelserna och ger ljuden en ny mening.

Vadå hörlurskonsert?
En chans att öva lyssnandet och lägga märke till de små detaljerna. En chans att vara avslappnad och lite inåtvänd. En chans att bekanta sig med ljudteknik genom en egen upplevelse, få syn på ljudets rörelse från källan in i det digitala och tillbaka till den som lyssnar. En chans att förstå musik på nya, vidare, sätt.

LOKAL: Fri golvyta 9 x 7 m

TID:90 min/tillfälle

TILLGÅNG TILL LOKAL: 2 timmar innan föreställning samt 1 timme efter sista föreställning.

ANTAL:30 elever/tillfälle

PRIS EXKL. MOMS: 6.600 kr första föreställningen
5.100 kr andra föreställningen samma dag

För bokning kontakta

David Schagerström
Säljare
0470-70 05 02
david.schagerstrom@regionteatern.se

Vill du ansöka om bidrag för skapande skola? 

Bidraget söks av skolans huvudman, kommun eller stadsdel genom Kulturrådet för särskilda skolprojekt. Sista ansökningsdag är i början av februari varje år.

Bidraget ska medverka till att:

  • Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Klicka på länken här under för att besöka Kulturrådets hemsida


Till Kulturrådets hemsida

Kontakter Skapande skola:

Andreas Dahl Dramapedagog: andreas.dahl@regionteatern.se 0734-34 82 43
Anna Eklund Danspedagog: anna.eklund@regionteatern.se 0733-42 90 68

Ta del av våra nyheter: