Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Skapande skola

Regionteaterns inspirerande pedagoger erbjuder fler olika projekt inom skapande skola, både fristående projekt och efterarbeten kopplade till föreställningar. Med hjälp av övningar och diskussioner fördjupas elevernas upplevelse av det de har sett.


Rörliga rader

Rörliga Rader är ett koncept där en saga förkroppsligas genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Utbudsblad

Burken

Burken handlar om två goda vänner, allt är frid och fröjd och fågelkvitter tills de en dag hittar en burk. Vem kunde ana att en liten burk skulle sätta hela deras vänskap på spel!

Utbudsblad

Föreställning på en dag

Vi kombinerar teater och dans och gör en föreställning på en dag där eleverna tillsammans med en dans- och en dramapedagog får använda sig av olika estetiska uttrycksformer.

Läs mer här

Skapa ett projekt med oss

Erbjuds alla årskurser, från förskola och uppåt. Har din skola tankar och idéer om vad ni skulle vilja göra inom ramen för skapande skola? Arbetar ni med något speciellt tema? Vi kan anpassa projekten utifrån era önskemål och tankar.

Läs mer här