Skapande skola

Regionteatern erbjuder olika Skapande skola-projekt genom dramapedagog Andreas Dahl och danspedagog Anna Eklund. De kan också finnas tillgängliga för andra uppdrag.

Regionteaterns inspirerande pedagoger erbjuder fler olika projekt inom skapande skola, både fristående projekt och efterarbeten kopplade till föreställningar. Med hjälp av övningar och diskussioner fördjupas elevernas upplevelse av det de har sett.

SKAPA ETT PROJEKT TILLSAMMANS MED OSS!

Erbjuds alla årskurser, från förskola och uppåt.

Har din skola tankar och idéer om vad ni skulle vilja göra inom ramen för skapande skola? Arbetar ni med något speciellt tema? Vi kan anpassa projekten utifrån era önskemål och tankar. Övrig personal på Regionteatern kan under vissa perioder kopplas in i projekt. Det finns även möjlighet att göra studiebesök i våra teaterateljéer.

Kontakta oss så berättar vi mer! info@regionteatern.se

TEATER – Här kommer snart en Skapande Skola föreställning!

LOKAL:

TID:

TILLGÅNG TILL LOKAL:

ANTAL:

PRIS EXKL. MOMS: F

DANS –
Här kommer snart en Skapande Skola föreställning!

LOKAL:

TID:

TILLGÅNG TILL LOKAL:

ANTAL:

PRIS EXKL. MOMS: !

Regionteatern. Foto på Saskia Husberg från Regionteaterns Ensemble.

Vill du ansöka om bidrag för skapande skola? 

Bidraget söks av skolans huvudman, kommun eller stadsdel genom Kulturrådet för särskilda skolprojekt. Sista ansökningsdag är i början av februari varje år.

Bidraget ska medverka till att:

  • Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Klicka på länken här under för att besöka Kulturrådets hemsida


Till Kulturrådets hemsida

Kontakter Skapande skola:

Andreas Dahl Dramapedagog: andreas.dahl@regionteatern.se 0734-34 82 43
Anna Eklund Danspedagog: anna.eklund@regionteatern.se 0733-42 90 68


Ta del av våra nyheter: