Kulturcrew

KulturCrew riktar sig till elever i åldern 10–18 år i grundskolan. Det är helt frivilligt för skolan att delta.

Vad är KulturCrew?

KulturCrew riktar sig till elever i åldern 10–18 år i grundskolan. Det är helt frivilligt för skolan att delta. På den skola som vill delta i projektet ska det finnas två vuxna kontaktpersoner och varje Crew består av ca 8 elever som själva har fått anmäla sig genom en presentation med en mobilfilm eller skriftligt. Alla KulturCrew deltar på en utbildningsdag som nedanstående kulturinstitutioner anordnar. Första gången får man delta i workshops i presentationsteknik, marknadsföring och scenteknik. Alla får en t-shirt med logga och en mapp med tips och checklistor att tänka på inför evenemang. Utbildningsdagen genomförs på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö.

Vad gör ett KulturCrew?

Det är upp till varje skola hur man använder sitt KulturCrew. När det är konserter, framträdanden, avslutningar och besök på skolan kan KulturCrew vara värdar, ta hand om PR, kanske scentekniken, presentera och ställa i ordning. KulturCrew ska också ha inflytande över vilka kulturella evenemang som ska vara på skolan. I en del kommuner har KulturCrew använts vid offentliga föreställningar eller kulturskolans konserter på elevernas fritid i utbyte av en biocheck.

Regionteatern. Foto på Saskia Husberg från Regionteaterns Ensemble.

Läroplanen

I grundskolans läroplan hittar vi följande argument för att skapa Kulturcrew:

 • Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.
 • Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.
 • Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.

Bakgrund

I Sverige startade projektet 2016 utifrån ett delregionalt nätverk bestående av sex till åtta kommuner i Skåne. Det bildades sedan unga Kulturcrews på tolv olika skolor i Skåne inom ett samarbete mellan sex kommuner, Riksteatern Skåne och UNGA Musik i Syd med stöd av Region Skåne. Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Initiativet kommer ursprungligen från Norge.

Varför kulturCrew?

 • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
 • stärka elevinflytandet inom skolan
 • skapa ett nätverk med fokus på kultur inom kommunen
 • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
 • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet

KulturCrew utbildas i:

 • Värdskap: tar emot artisterna och hälsa välkomna, göra presentation
 • PR: uppmärksamma att det kommer en föreställning till skolan, sätta upp affischer, kontakta lokaltidningen med mera
 • Teknik och scenarbete: ställa i ordning salen innan artisterna kommer, hjälpa till att bära scenografi in och ut, hjälpa till med scenteknik
 • Planering och delaktighet: att på ett demokratiskt sätt vara med i processen att välja vilken föreställning som ska köpas in till skolan

 

Mera kulturCrew:

Länk till det danska KulturCrew-projektet: www.kulturcrew.dk

Länk till Riksteaterns sida om KulturCrew: https://www.riksteatern.se/om-oss/barn-och-unga/Riksteatern-Barn-Unga-och-kulturcrew/

Projektledare för KulturCrew på Regionteatern: Rickard Paldan Telefon:0470 70 05 05

Ta del av våra nyheter: