Regionteatern söker turnéläggare/säljare & VD

Regionteatern söker nu en erfaren säljare/publikarbetare till vår försäljnings- och marknadsavdelning.

Vi söker turnéläggare/säljare

 

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en scenkonstinstitution för tretton kommuner i två län. Regionteatern har som uppdrag att producera, arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och vuxna. Verksamheten omfattar egen produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, residens, gästspel och turnerande verksamhet. Barn och unga är ett prioriterat område.

Regionteaterns verksamhet omfattar teater och dans på våra scener i Växjö och dansscenen i Karlshamn, samtidigt som vi fortsätter med en omfattande turnéverksamhet och spelar i skolor, på bygdegårdar och på andra typer av scener i hela vårt spelområde. 


Regionteatern Blekinge & Kronoberg gör skillnad i människors liv via scenkonst, dans och teater, pedagogiken erbjuder fördjupning. Vi letar ständigt efter nya vägar att nå vår publik. Den digitala scenen är en del i det arbetet.

Regionteatern är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun. Teatern har sina repetitionslokaler, ateljéer, verkstäder och administration i Växjö samt en dansscen i Karlshamn.

Vi söker turnéläggare/säljare

Regionteaterns styrelse söker en verkställande direktör

 

I rollen som verkställande direktör för Regionteatern är du ytterst ansvarig för alla delar av verksamheten. Du är föredragande för styrelsen och ansvarig för att till den ta fram förslag till visioner och strategier samt övriga beslutsunderlag. Du ska förankra och genomföra visioner, beslut och strategier för Regionteaterns utveckling. Du styr och leder såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen enligt de riktlinjer och instruktioner som finns i bolagsordning och ägardirektiv.

 

Som verkställande direktör på Regionteatern förväntas du ta en aktiv roll i såväl planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Du förväntas se det långsiktiga perspektivet och driva utveckling av verksamheten framåt, samtidigt som du är en del av att delta i den operativa driften.

 

Som ledare är du kommunikativ, inkluderande och bra på att engagera de omkring dig. Du har förståelse för att leda en offentlig scenkonstinstitution, vilket ställer extra krav på ett etiskt och demokratiskt agerande. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att lyckas med sina uppdrag. I rollen ingår konstnärligt ansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar liksom omfattande kontakter med personer i ledande ställning inom kulturbranschen, politiken samt förenings- och näringslivet.

 

Regionteatern står inför en enormt stor, positiv utmaning. Våra ägare vill bygga en ny teater, ett nytt scenkonsthus i Växjö. Detta innebär att du som VD måste klara att både ansvara för att bedriva den ordinarie verksamheten med hög kvalitet samtidigt som du måste vara delaktig i skapandet av ett nytt scenkonsthus.

Vi söker VD