We are present

En dansobduktion

Köp biljetter

Du kommer aldrig att se på dans likadant efter detta. I We are present kommer du som publik – men lämnar som kreatör och aktör. Koreografen Fabio Liberti vill att du blir en del i skapandet när ett verk för två dansare växer fram på scenen.
I en kombinerad interaktiv föreläsning/föreställning får du en unik upplevelse av hur den kreativa processen att göra en dansföreställning ser ut – inifrån. Under 90 minuter tar koreografen och de två dansarna med dig på en resa genom fem faser.
Du kommer själv att vara med och påverka dansarna och få en inblick i koreografens sinne, i dansarnas sätt att arbeta fram rörelser samt i hur musiken påverkar hur vi upp-fattar dansen. Ingen föreställning blir den andra lik eftersom publiken i varje föreställ-ning ombeds fatta beslut som påverkar koreografens kreativitet.

Föreställningen vill belysa vikten av att leva i nuet och ta till sig den spontana, unika kreativitet och energi hos de närvarande i det exakta ögonblicket.

 

Speldatum

14/11 kl 19.00, Regionteatern i Karlshamn

15/11 kl 19.00, Regionteatern i Växjö

FABIO LIBERTI
RINA TROSTYANETSKAYA & JERNEJ BIZJAK
CA 90 MIN utan paus