Performance Lectures

En fusion av föreläsning & föreställning

Performance Lecture är en fusion mellan en föreställning och en föreläsning i samarbete med Linnéu-niversitetet. Det är ett nytt sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form – där kunskap förmedlas med teaterns verktyg!
Performance Lectures är en relativt ny genre som gjort succé runt omkring i Europa och nu senast i Sverige på Dramaten i Stockholm. Nu är det åter dags för oss att erbjuda er den här helt unika bland-ningen av konst och vetenskap under två kvällar – där både höger och vänster hjärnhalva kommer att kittlas och stimuleras!

Mathilda Tham om mode och modeskapande
Mathilda Thams arbete är feministiskt, aktivistiskt och rör sig i gränslandet hållbarhet, design, mode och framtidsstudier. Med sin forskning vill Mathilda skapa alternativa bilder av nutiden och framtiden och genom dessa skapa plats för hållbarhet, gemenskap och mångfald.
Den här föreställningen handlar om mode som sätter jordens och alla dess arters överlevnad före tillväxt och hur vägen dit handlar om kreativitet, samarbete och självförtroende istället för förbud. Mathilda är professor i design vid Linnéuniversitetet, där hon varit med och skapat visionära utbild-ningar med fokus på design som förändringskraft.

Gunnel Cederlöf om kistan som förändrade historien – ”Huseby i världen”
Gunnel Cederlöf är professor i historia vid Institutionen för kulturvetenskaper, Centre for Concurren-ces in Colonial and Postcolonial Studies. I sin forskning kombinerar hon miljöhistoria, rättshistoria och kolonialhistoria och är inriktad på Indien och det brittiska imperiet. Gunnel leder forskningsprojektet ”Huseby i världen” som gör träkistans unika historiska material tillgängligt för forskning.
Innehållet i kistan visade sig tillhöra Joseph Stephens, den godsägare som gav nytt liv åt Huseby under Smålands djupa ekonomiska kris på 1800-talet. Stephens hade arbetat som framgångsrik järn-vägskontraktör i det koloniala Indien. När han lämnade Indien samlade han all sin dokumentation i kistan, som fram till 2006 stått oupptäckt på Husebys vind.

Spelschema & turnéplan

Tid:

Plats: ,

Köp biljett

Du kanske också gillar