Relaxed Performance

Vi på Regionteatern Blekinge Kronoberg är stolta över att introducera Relaxed Performance vilket är en föreställningsform särskilt anpassad för publik i alla åldrar som av olika anledningar har svårt att gå på ordinarie föreställningar. Relaxed Performance välkomnar alla, oavsett bakgrund, erfarenhet eller funktionsförmåga. Vår strävan är att skapa en scenkonstupplevelse där varje individ kan känna sig bekväm, inkluderad, välkommen och engagerad.

I hjärtat av scenkonst ligger inkludering. Med Relaxed Performance tar vi ett viktigt steg mot att verkligen uppfylla löftet att tillgängliggöra scenkonsten till fler, genom att erbjuda en upplevelse som välkomnar alla och som är på besökarens villkor,” säger Niklas Borefors, VD och Scenkonstchef. ” Vi anser att scenkonst är till för alla medborgare, med införandet av Relaxed Performance möjliggör vi tillgången av scenkonst för ännu fler besökare.

Vad är Relaxed Performance?

Relaxed Performance är föreställningar som anpassats för att vara mer tillgängliga för individer som kan uppleva traditionell teater som överväldigande eller obehaglig. Detta kan inkludera personer med autism, sensoriska och kommunikativa funktionsvariationer eller inlärningssvårigheter och många fler.

Hur skiljer sig Relaxed Performance från traditionella föreställningar?

Ljus och ljud: Starka ljuseffekter och höga ljud är oftast lätt mildrade.

Avslappnad attityd till rörelse och ljud: Publiken har en möjlighet att röra sig fritt in och ut ur salongen under pågående föreställning och det finns en förståelse för att det kan uppstå oväntade ljud eller rörelser.

Förberedande material: Besökare kan ofta förhandsgranska material som beskriver vad de kan förvänta sig under föreställningen, vilket kan minska oro eller förväntan.

Biljetter till föreställning finns på aktuell föreställnings sida (se nedan). Är du ledsagare till någon som vill besöka ett Relaxed Performance? Kontakta marknad@regionteatern.se för fribiljett.

Relaxed Performance finns på många konserthus i världen med start i England och i USA. Sveriges första Relaxed Performance ägde rum på Konserthuset i Göteborg med Göteborgs Symfoniker, efter en konsert då en flicka i permobil gav ifrån sig ljud och en man i publiken högljutt gjorde gällande att hon störde hans upplevelse. Konserthusets VD Sten Cranner klev då upp på scen och förkunnade att alla är välkomna till konserthuset. Efter detta tillsattes en grupp för att utveckla ett tillgängligt konsertformat, och ur detta föddes en svensk version av Relaxed Performance.

Föreställningar som görs som Relaxed Performance