Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Organisation

Regionteaterns politiska uppdrag är att skapa scenkonst, dans och teater, för barn, unga och vuxna i Blekinge och Kronoberg, men även i andra delar av södra Sverige. Ett särskilt fokus ska läggas på barn och unga. Regionteatern ska hålla en hög konstnärlig nivå och vara ett nav för scenkonsten i regionen. Regionteatern skall satsa på nyskapande och konstnärlig förnyelse, mobilisera deltagande, åstadkomma förändring och bygga engagemang och tillhörighet. Verksamheten bedrivs genom produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, programverksamhet samt residens- och gästspelsverksamhet. Barn och Unga är en prioriterad målgrupp för verksamheten och dansverksamhet är en del av det politiska uppdrag sedan 2017. Regionteatern har sina fasta lokaler på Ringsberg i Växjö och Lokstallarna i Karlshamn. Antalet anställda årligen är ca 120 och i heltidstjänster räknat ca 55. Teatern har 33 tillsvidareanställda medarbetare och omsättningen är ca 40 miljoner per år. Regionteatern drivs som ett aktiebolag, firma Regionteatern Blekinge Kronoberg Aktiebolag, som har sitt säte i Växjö och finansieras genom anslag från Statens kulturråd, Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun och genom spelintäkter.

Aktieägandet är fördelat enligt följande: Region Kronoberg 49% Region Blekinge 29% Växjö kommun 22 % Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen utser en verkställande direktör (VD), som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. Org.nr. 556640-4231

Organisatorisk strategisk riktning 2018-2021

 • Regionteatern skall genom dessa tre år förflytta sig från att vara en driftorganisation till att vara en utvecklingsorganisation.
 • Regionteatern skall genom dessa tre år förbättra sin interna kommunikation så att all personal känner sig inkluderade, hörda, informerade och delaktiga i verksamhetens framtida vidareutveckling.
 • Regionteatern skall genom dessa tre år upparbeta en metod för bli en repertoarteater, med tillhörande ny stabil planeringsstruktur.
 • Regionteatern skall genom dessa tre år stärka sitt varumärke och utveckla ett mer proaktivt externt kommunikationsarbete.

Extern strategisk riktning 2018-2021

 • Publiken skall över de nästa tre åren uppleva att de erbjudanden som Regionteatern ger har en mer aktuell och attraktivt appell än andra konkurrerande kulturaktörer.
 • Vi ska vara en varm, inspirerande och angelägen mötesplats i vårt samhälle.
 • Vi ska arbeta för att inta en ledande roll innanför utveckling av innovativt publikarbete och stärka relationen till vår publik.
 • Vi skall arbeta för att bli en attraktiv plattform för ny scenkonst ur nationellt och europeiskt perspektiv.

Särskilda satsningar och utvecklingsområden 2018 – 2021

 • Publikutveckling
 • Konstnärlig utveckling
 • Vidareutveckla den samtida dansens närvaro i vår region
 • Utvecklingsprojektet medborgarscenen
Therese Willstedt

Styrelse

Region Kronoberg Ordförande Lars Rejdnell (l) Ragnar Lindberg (s) Britt-Louise Berndsson (c) Region Blekinge Vice ordförande Jesper Rehn (l) Lena Sandgren (s) Växjö kommun Kerstin Axén Krag (mp) Personalrepresentant – Mikaela Johansson

Dramaturgiat

Therese Willstedt, VD & Scenkonstchef, Sofia Westerlund, Dramaturg, Tom Silkeberg, Dramaturg

Repertoarråd

Repertoarrådet bereder väg för konstnärliga beslut och är en operativ grupp som samarbetar med Dramaturgiatet och VD/Konstnärlig ledare. Magnus Grenstedt, ljuddesigner, Andreas Dahl, dramapedagog,  Skådespelare Malin Arvidsson, Skådespelare Jonas C Wahlström, Skådespelare Therese Willstedt, VD & Scenkonstchef, Tom Silkeberg, Dramaturg, Sofia Westerlund, Dramaturg

Ledningsgrupp

Therese Willstedt, VD och Scenkonstchef, Helené Jäderberg, Ekonomichef Linda Abrahamsson, HR-chef Simon Runsten, Teknisk chef, Katja Wänberg, Producent, Marie Björkman Försäljning- och marknadschef


Scenkonst som
rör oss alla!

Vi skapar scenkonst som är aktuell och modig. Genom vår kulturella och samhällsengagerande verksamhet bjuder vi in barn, unga och vuxna att delta och själva bidra till vad vi gör.

Vår scenkonst

Scenkonst för barn och unga

Vi är så stolta över vårt program för barn och unga. Gå till kalendern och kolla in alla spännande evenemang för unga.

För barn & unga

Ta del av våra nyheter: