Regionteatern. Lokstallarna

Organisation

Vi skapar scenkonst som berör

Regionteaterns politiska uppdrag är att skapa scenkonst, dans och teater, för barn, unga och vuxna i Blekinge och Kronoberg, men även i andra delar av södra Sverige. Ett särskilt fokus ska läggas på barn och unga. Regionteatern ska hålla en hög konstnärlig nivå och vara ett nav för scenkonsten i regionen. Regionteatern skall satsa på nyskapande och konstnärlig förnyelse, mobilisera deltagande, åstadkomma förändring och bygga engagemang och tillhörighet.

Verksamheten bedrivs genom produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, programverksamhet samt residens- och gästspelsverksamhet. Barn och Unga är en prioriterad målgrupp för verksamheten och dansverksamhet är en del av det politiska uppdrag sedan 2017. Regionteatern har sina fasta lokaler på Ringsberg i Växjö och Lokstallarna i Karlshamn.

Antalet anställda årligen är ca 120 och i heltidstjänster räknat ca 55. Teatern har 33 tillsvidareanställda medarbetare och omsättningen är ca 40 miljoner per år. Regionteatern drivs som ett aktiebolag, firma Regionteatern Blekinge Kronoberg Aktiebolag, som har sitt säte i Växjö och finansieras genom anslag från Statens kulturråd, Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun och genom spelintäkter.

Aktieägandet är fördelat enligt följande:
• Region Kronoberg 49%
• Region Blekinge 29%
• Växjö kommun 22 %

Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen utser en verkställande direktör (VD), som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. Org.nr. 556640-4231