Om Regionteatern

I korthet

Regionteatern Blekinge & Kronoberg är från början två hopslagna länsteatrar. Tillsammans utgör de ett kulturellt nav i södra Sverige, med särskilt fokus på scenkonst för barn och unga. Under 2017 och 2018 har Regionteatern arbetat fram en ny riktning för verksamheten och har i och med det utökat dels dansverksamheten, dels föreställningar och evenemang på de egna scenerna. Varje år möter Regionteatern en publik på ungefär 45 000. Hälften av föreställningarna går på turné och spelas i skolor, på bygdegårdar och på andra typer av scener, främst i Kronoberg och Blekinge. Den andra hälften spelas på de egna scenerna i Växjö och Karlshamn.

Viktig information med anledning av coronaviruset

Regionteaterns styrelse har beslutat att ställa in vårens resterande publika verksamhet f r o m 20/3.

Beslutet är grundat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Styrelsen har fattat beslutet mot bakgrund av den rådande situationen med Covid-19 och i syfte att som offentlig verksamhet ta sitt ansvar i att inte öka smittspridningsrisken och därmed trycket inom hälso- och sjukvården.

”Vi har gjort en risk- och konsekvensanalys som lett fram till slutsatsen att det nu är nödvändigt att ställa in vårens resterande publika verksamhet. Det är vårt ansvar som offentlig verksamhet att på de sätt vi kan bidra till att minska smittspridningen i samhället.  För oss är publikens och personalens säkerhet och hälsa givetvis det allra viktigaste. Det är med stor sorg och tungt hjärta som vi nu tvingas ställa in en verksamhet som vi jobbat så hårt för och som mötts med stor entusiasm från publik och recensenter. Vi har verkligen sett fram emot att få fira vårt jubileumsår tillsammans med vår publik och spela publiksuccéerna som Älskade Araby och Festen för fullsatta hus. Istället får vi nu blicka framåt och samla krafter till en ny höst full av scenkonst som berör. Det är vår förhoppning och övertygelse att när vi kommer ut på andra sidan av denna pandemi ska vi bättre uppmärksamma och förstå värdet av ett rikt och levande kulturliv samt att detta aldrig bör eller kan tas för givet.”


Lars Rejdnell 

Ordförande

Regionteatern Blekinge Kronoberg


Jesper Rehn 

Vice ordförande 

Regionteatern Blekinge Kronoberg

Therese Willstedt 

VD / Scenkonstchef 

Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regionteatern, dansscen. Bild tagen i ett häftigt danssteg.

Regionteaterns historia

1970 startar Växjöensemblen, en regional ensemble inom Riksteaterns organisation.
1984 bildas Kronobergsteatern, en stiftelse med Landstinget Kronoberg och Växjö kommun som huvudmän.
1992 blir teatern, efter en försöksperiod på två år, länsteater även för Blekinge.
1994 byter teatern namn till Regionteatern Blekinge Kronoberg.
2003 ombildas teatern till aktiebolag med följande aktiefördelning: Region Kronoberg 49%, Region Blekinge 29% och Växjö kommun 22%.


Scenkonst som rör oss alla

Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter scenkonst. Regionteatern Blekinge & Kronoberg ser det som sin finaste och viktigaste uppgift att den är kvalitativ, relevant och engagerande. Regionteatern har traditionellt haft stort fokus på turnéer. Så är det fortfarande. Vi ser ett väldigt stort värde i att åka runt och spela upp vår scenkonst på olika platser inom och utanför våra län. Vi ser också ett stort värde i att nu utöka verksamheten i våra egna hus. Med start hösten 2018 utökade vi repertoaren och antal speltillfällen på våra egna scener. Vi tror och hoppas att det kommer att göra oss bättre på att lyckas med vår ambition – att Regionteatern Blekinge & Kronoberg ska vara en inspirerande och angelägen mötesplats i vårt samhälle. Vi arbetar för att ge fler medborgare, oavsett bakgrund, rätt till att uppleva det konstnärliga uttrycket i ett professionellt sammanhang. Och vi har ett särskilt fokus på att barn och unga ska få möjlighet att ta del av scenkonst och själva uttrycka sig konstnärligt.

Varför

Vi vill beröra och bidra till att människor möts, växer och utvecklas.

Vad

Vi är ett scenkonsthus som genom dans, teater och andra scenkonstformer skapar rum för fysiska möten, samtal, samarbeten, insikter och kulturellt utforskande.

Hur

Vi skapar scenkonst som är aktuell och modig. Genom vår kulturella och samhällsengagerande verksamhet bjuder vi in barn, unga och vuxna att delta och själva bidra till vad vi gör. Verksamheten bedrivs genom produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, programverksamhet, residens och gästspelsverksamhet.

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2013

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2014

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2015

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2016

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2017

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2018

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2019

Klicka här