Om Regionteatern

I korthet

Regionteatern Blekinge & Kronoberg är från början två hopslagna länsteatrar. Tillsammans utgör de ett kulturellt nav i södra Sverige, med särskilt fokus på scenkonst för barn och unga. Regionteatern har sedan 2017 arbetat fram en ny riktning för verksamheten och har i och med det utökat dels dansverksamheten, dels föreställningar och evenemang på de egna scenerna.

Varje år möter Regionteatern en publik på ungefär 45 000. Hälften av föreställningarna går på turné och spelas i skolor, på bygdegårdar och på andra typer av scener, främst i Kronoberg och Blekinge. Den andra hälften spelas på de egna scenerna i Växjö och Karlshamn.

För verksamhetsberättelser – se lite längre ner på sidan

Regionteaterns historia

1970 startar Växjöensemblen, en regional ensemble inom Riksteaterns organisation.

1984 bildas Kronobergsteatern, en stiftelse med Landstinget Kronoberg och Växjö kommun som huvudmän.

1992 blir teatern, efter en försöksperiod på två år, länsteater även för Blekinge.

1994 byter teatern namn till Regionteatern Blekinge Kronoberg.

2003 ombildas teatern till aktiebolag med följande aktiefördelning: Region Kronoberg 49%, Region Blekinge 29% och Växjö kommun 22%.

Scenkonst som rör oss alla

Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter scenkonst. Regionteatern Blekinge & Kronoberg ser det som sin finaste och viktigaste uppgift att den är kvalitativ, relevant och engagerande. Regionteatern har traditionellt haft stort fokus på turnéer. Så är det fortfarande. Vi ser ett väldigt stort värde i att åka runt och spela upp vår scenkonst på olika platser inom och utanför våra län. Vi ser också ett stort värde i att nu utöka verksamheten i våra egna hus.

Med start hösten 2018 utökade vi repertoaren och antal speltillfällen på våra egna scener. Vi tror och hoppas att det kommer att göra oss bättre på att lyckas med vår ambition – att Regionteatern Blekinge & Kronoberg ska vara en inspirerande och angelägen mötesplats i vårt samhälle.

Vi arbetar för att ge fler medborgare, oavsett bakgrund, rätt till att uppleva det konstnärliga uttrycket i ett professionellt sammanhang. Och vi har ett särskilt fokus på att barn och unga ska få möjlighet att ta del av scenkonst och själva uttrycka sig konstnärligt.

Varför

Vi vill beröra och bidra till att människor möts,  växer och utvecklas.

Vad

Vi är ett scenkonsthus som genom dans, teater och andra scenkonstformer skapar rum för fysiska möten, samtal, samarbeten, insikter och kulturellt utforskande.

Hur

Vi skapar scenkonst som är aktuell och modig. Genom vår kulturella och samhällsengagerande verksamhet bjuder vi in barn, unga och vuxna att delta och själva bidra till vad vi gör. Verksamheten bedrivs genom produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, programverksamhet, residens och gästspelsverksamhet.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2021

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2020

klicka här

Verksamhetsberättelse 2019

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2018

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2017

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2016

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2015

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2014

Klicka här

Verksamhetsberättelse 2013

Klicka här