Hej arrangör!

Som arrangör av scenkonst har du möjlighet att bidra till att utveckla och förnya vår kultur genom att ge konstnärer en plattform att nå en bred publik. Du kan också skapa möten och samarbeten mellan olika grupper i samhället och ge människor möjlighet att delta och uppleva konst på olika sätt. Genom att arrangera scenkonst ökar du medvetenheten om samhällsfrågor där publiken får ett rum att reflektera över vår värld och sina liv. Scenkonst är en viktig del av vår kulturella identitet och en plattform för att uttrycka och förmedla idéer, känslor och historier. Du har som arrangör en unik möjlighet att påverka och forma människors liv på ett positivt sätt.

Här ser du vad vi erbjuder er som arrangör av scenkonst!

Cabaret Demokrati

I dagens samhälle med krig, demonstrationer, kravaller och inskränkning av yttrandefrihet känns det viktigare än någonsin att unna sig en cabaret men även att reflektera över demokratins villkor. Varför inte göra det samtidigt? Vi genomlyser demokratins grundvalar med inslag av sång- och dansnummer. Tre skådespelare svingar sig mellan FNs konventioner, vardags-medbestämmande och underhållning.

Beställ reklammaterial

Här beställer du reklammaterial till din produktion. Har du fler produktioner från oss är det viktigt att du gör fler beställningar.

Klicka här

Handbok för husmödrar

Handbok för husmödrar är en slags folkbildning om en nedtystad yrkesroll i det svenska folkhemmet – den obetalda hemmafrun. Det handlar om moderskap, att vara kvinna och om tidens förväntningar och konventioner. Och det handlar om väntandet.
På mannen.
På barnen. Och kanske på ett liv som aldrig riktigt blev av.

Klicka här