Hej arrangör!

Som arrangör av scenkonst har du möjlighet att bidra till att utveckla och förnya vår kultur genom att ge konstnärer en plattform att nå en bred publik. Du kan också skapa möten och samarbeten mellan olika grupper i samhället och ge människor möjlighet att delta och uppleva konst på olika sätt. Genom att arrangera scenkonst ökar du medvetenheten om samhällsfrågor där publiken får ett rum att reflektera över vår värld och sina liv. Scenkonst är en viktig del av vår kulturella identitet och en plattform för att uttrycka och förmedla idéer, känslor och historier. Du har som arrangör en unik möjlighet att påverka och forma människors liv på ett positivt sätt.

Här ser du vad vi erbjuder er som arrangör av scenkonst!

Cabaret Demokrati

I dagens samhälle med krig, demonstrationer, kravaller och inskränkning av yttrandefrihet känns det viktigare än någonsin att unna sig en cabaret men även att reflektera över demokratins villkor. Varför inte göra det samtidigt? Vi genomlyser demokratins grundvalar med inslag av sång- och dansnummer. Tre skådespelare svingar sig mellan FNs konventioner, vardags-medbestämmande och underhållning.

Hon finns inte med på fotografiet

Vad händer med en människa som blir fråntagen sitt sammanhang? Och vad händer med dom som blir kvar? Hon finns inte med på fotografiet är en pjäs baserad på vittnesmål från människor som blivit uteslutna ur sina familjer, de som uteslutit och de som vuxit upp med en osynlig närvarande.

Utbudsblad

Skådespelaren

”Skådespelaren” är ett kollage från ett teaterliv, från det där avgörande ögonblicket när teater blir allt. Genom auditions och turnéer. Om scenskräck och eufori. Från fiaskon till succéer. Det blir en berättelse om konsten, och livet mitt i den.

Om lusten och rädslan för vad som finns där bakom…

Utbudsblad

Skogen

Från 3 år – F-klass.

Med utgångspunkt från barns egna tankar om rädslor och läskigheter, sammanflätat med ljudvärlden som uppstår bygger Hedvig Claesson ett musikaliskt äventyr för de minsta. Detta är en berättelse som tar avstamp i den småländska magiska skogen befolkad av granar och tallar, mörker och ljus, kvistknak och vindsus.

Utbudsblad

Barnen från ljuder

Åk 4-6.

BARNEN FRÅN LJUDER är en föreställning för mellanstadiet som bygger på dokumentärt material. Med utgångspunkt i intervjuer med barn om deras erfarenheter av att vara ny, på en plats eller i en grupp, utforskar vi hur det är att börja om, att minnas tillbaka och att bygga något nytt.

Utbudsblad

Beställ reklammaterial

Här beställer du reklammaterial till din produktion. Har du fler produktioner från oss är det viktigt att du gör fler beställningar.

Klicka här