Brådjupa

Brådjupa, Blekinge dansfestival

Brådjupa, Blekinge dansfestival är ett samarrangemang mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och Dans i Blekinge. Brådjupa sker i Lokstallarna i Karlshamn och från att ha skett både år 2021 och 2022 blir Brådjupa från och med 2024 en biennal.

Brådjupa kännetecknas av en intim miljö, engagerande samtal, kallt havsvatten, närhet mellan konstnärer och publik, och av en varm och välkomnande atmosfär.  Brådjupa är en festival där dörren står öppen och vi får kika in och se tanke och kropp i arbete. En festival där vi får kliva in i ett rum i rörelse. Brådjupas målsättning är att skapa ett brett program och att hylla dansfältet, dess människor, konstnärliga processer och verk. Brådjupa är en samlingspunkt för dansbranschen i södra Sverige, för allmänheten i Karlshamn och Blekinge och för dansfältet i stort.

Syftet med Brådjupa är att fortsätta att etablera Blekinge som en attraktiv region för danskonstnärer och dansintresserad publik. Att främja den professionella danskonsten i länet, och på sikt bli en internationell hub, en mötesplats och en plattform för samtida dans.

Ordet Brådjupa (uttalas Brå-jupa) betyder att lära känna någon på djupet väldigt snabbt. Ordet är hämtat ur boken Blekinges 200 ord för kärlek, skapad av scenkonstgruppen Pinamackorna i dialog med Blekingebor.

Läs mer på bradjupa.se