Inför ditt besök

Väskförbud

Den 1 november i år fattade Polismyndigheten i Sverige beslut om väskförbud när det gäller större evenemang med hänvisning till det rådande säkerhetsläget och den höjda terrornivån i landet.
Regionteatern Blekinge Kronoberg omfattas i nuläget inte av de nya reglerna eftersom vi inte behöver polisens tillstånd för att arrangera publika evenemang. Vi uppmanar däremot vår publik att undvika stora väskor till våra föreställningar. Vi kommer som säkerhetsåtgärd även genomföra skärpta kontroller av biljetter, genomsökning av lokalen samt utbilda våra publikvärdar att inta högre vaksamhet.