Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

För lärare

Den viktigaste publiken för oss på Regionteatern är allas våra barn och unga! Därför gör vi scenkonst som tar deras verklighet och frågor på fullaste allvar.

Alla barn och unga har rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet, oberoende av bostadsort, bakgrund och socioekonomiska sammanhang. Vårt mål är att nå ut till så många barn och unga i som möjligt. Allt för att vi verkligen tror på att konst hjälper till med att utveckla oss som människor, vilket är viktigt för att vi skall förstå varandra och kunna bygga ett samhälle tillsammans.

Vi menar att det är en viktig del av barnens utbildning att få möta konst i skolan  – då konsten stärker våra empatiska förmågor och bidrar till att utveckla ett kritiskt tänkande.

Teaterns & dansens roll i undervisningen

Upplevelsebaserat lärande är för eleven en stor potential att införskaffa och införliva kunskap. Med vår pedagogiska grundtanke så drar vi en röd tråd genom all vår verksamhet. På Regionteatern har vi en lång tradition av att arbeta med barn och unga. Med en särskild avdelning dedikerad just för det syftet, där vår personal besitter lång pedagogisk-erfarenhet. Vårt mål är att skapa teater och dans som bidrar till undervisningen och formandet av individer med en god värdegrund. Att lära genom upplevelser är inte bara roligt, det förankrar också kunskapen och får deltagarna att tänka själva.

Det var otroligt uppskattat av både elever och personal. Elever fick synas, höras och ta plats på ett helt nytt sätt och pedagoger fick möjlighet att se sina elever i ett annat sammanhang. Vi hoppas verkligen att vi får möjlighet att få besök av dem igen.

Victoria Hagberg, rektor Vislandaskolan

”Vi är otroligt glada för att vi vår ta del av och också vara en samtalspartner i Regionteaterns pedagogiska och medborgarinkluderande arbete. Det bidrar definitivt till en förhöjd kvalitet på vår utbildning.

Maria Ottosson, lärare på dramapedagogutbildningen Blekinge folkhögskola

Lärarvisningar

Som lärare och kultursamordnare erbjuds du en kostnadsfri förhandsvisning i repetitionsperioden och/eller premiärveckan av varje uppsättning. Likaså får du en introduktion till lärarmaterialet – Allt för att du ska kunna förbereda dig och dina elever på kommande scenkonstupplevelse! Platserna är dock begränsade så det är först till kvarn som gäller.

Läs mer här

Lärarmaterial

Varje föreställning bygger på speciella frågeställningar och en särskild tematik. Våra lärarhandledningar hjälper dig som lärare/pedagog att förbereda dig och fördjupa dig ytterligare i föreställningens tematik och få tips på både övningar, artiklar och övrigt textmaterial – som ni kan arbeta vidare med tillsammans.

Läs mer här

Skolombud

Om du arbetar inom skolan kan du vara skolombud hos Regionteatern Blekinge Kronoberg. Som skolombud får du information om våra uppsättningar och kan i god tid förhandsboka biljetter till dina elever. Du blir inbjuden till lärarvisning under föreställningens repetitionstid innan premiär och får där se föreställningen samt få en inblick i tankar bakom lärarmaterial och process.

Läs mer här

Skapande skola

Regionteaterns inspirerande pedagoger erbjuder fler olika projekt inom skapande skola, både fristående projekt och efterarbeten kopplade till föreställningar. Med hjälp av övningar och diskussioner fördjupas elevernas upplevelse av det de har sett.

Läs mer här

Lärarkurser

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag. I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst!

Läs mer här