För lärare

Mer scenkonstupplevelser för Barn & Unga

Den viktigaste publiken för oss på Regionteatern är allas våra barn och unga! Därför gör vi scenkonst som tar deras verklighet och frågor på fullaste allvar.

Alla barn och unga har rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet, oberoende av bostadsort, bakgrund och socioekonomiska sammanhang. Vårt mål är att nå ut till så många barn och unga i som möjligt. Allt för att vi verkligen tror på att konst hjälper till med att utveckla oss som människor, vilket är viktigt för att vi skall förstå varandra och kunna bygga ett samhälle tillsammans.

Vi menar att det är en viktig del av barnens utbildning att få möta konst i skolan  – då konsten stärker våra empatiska förmågor och bidrar till att utveckla ett kritiskt tänkande.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

LGR11 – SKOLVERKET.SE

Teaterns & dansens roll i undervisningen

Upplevelsebaserat lärande är för eleven en stor potential att införskaffa och införliva kunskap. Med vår pedagogiska grundtanke så drar vi en röd tråd genom all vår verksamhet. På Regionteatern har vi en lång tradition av att arbeta med barn och unga. Med en särskild avdelning dedikerad just för det syftet, där vår personal besitter lång pedagogisk-erfarenhet. Vårt mål är att skapa teater och dans som bidrar till undervisningen och formandet av individer med en god värdegrund.
Att lära genom upplevelser är inte bara roligt, det förankrar också kunskapen och får deltagarna att tänka själva.

Frågor kring våra barn/ungdomsproduktioner

David Schagerström Telefon: 0470 – 70 05 02

Lärarvisningar

Till sidan

Lärarmaterial

Till sidan

Skolombud

Till sidan

Skapande skola

Till sidan

Lärarkurser

Till sidan

Ta del av våra nyheter: